Een pannenlap is de verbinding tussen jou en een heet voorwerp. Je kiest zonder nadenken voor het gebruik van een pannenlap. Bij een hete kwestie tussen mensen is dit vaak minder vanzelf sprekend. Velen ontwijken kwesties waarmee zelfexpressie in het geding komt. Dit kan anders, je kunt leren een verbale pannenlap te gebruiken. Voor mij heet dit Verbindende Communicatie.

In mijn leven hoorde ik zinnen zoals: 

“ je legt de lat te hoog ”

“ je komt nooit op tijd ” 

“ ik vind die man zo’n hark ”

Dat waren zinnen die ik negeerde terwijl ik me ongemakkelijk voelde. Verbindende Communicatie heeft me geleerd om anders naar dit soort zinnen te luisteren en er met een pannenlap in de hand op te reageren. Nu hoor ik dat de spreker zich zorgen maakt over mij, de spreker graag op tijd wil beginnen en in de laatste zin: wat zou de spreker van de harkerige man willen krijgen? Mij geeft die vaardigheid begrip, betrokkenheid, autonomie, integriteit, uitdagingen en plezier in allerlei gesprekken. Dit wil ik graag met anderen delen door cursussen en individuele gesprekken te faciliteren.

Mijn aanbod in Baarn

Met vertrouwen en rust geef ik mijn Luisterend oor  aan individuen, paren en groepen. Een luisterend oor voor zaken die liever niet met familie of vriendinnen/vrienden of collega’s besproken worden bijvoorbeeld om al deze mensen te willen ontlasten/beschermen. Door mijn vragen komen er waarschijnlijk inzichten waardoor er begrip voor de eigen situatie en die van de ander ontstaat.

Met passie en bewustzijn geef ik een Basis cursus van 8 x 2 uur, ’s avonds of overdag, naar gelang de vraag. Hierin is aandacht voor het gedachtengoed en veel tijd voor oefening in de praktijk. Groepen tot 4 personen bij mij thuis, voor grotere groepen huur ik een ruimte.

Najaar 2022: 8 dinsdagavonden van 19.30 – 21.30, data volgen

Inhoud van de basiscursus: kennis over het gedachtegoed, de vier pijlers waarneming, gevoel, behoefte en verzoek, empathisch luisteren, eerlijk uiten, verbinding verbrekende factoren, aanpak van eigen kwesties, oefenen, oefenen, oefenen.